VIII Międzygminny Konkurs Fotograficzny pt.: SZUKAJ WIATRU W POLU…


Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego

Informacje Informacje  przydatne organizacje noclegi instytucje wydarzenia firmyVIII Międzygminny Konkurs Fotograficzny pt.: SZUKAJ WIATRU W POLU…


Poleca: Wiesiek  Dział: Wydarzenia Dodano: 2016-04-09 11:36 -+


Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu oraz Filia Biblioteczna w Cieklinie zapraszają do wzięcia udziału w  VIII Międzygminnym Konkursie Fotograficznym pt.: SZUKAJ WIATRU W POLU… PRZESTRZEŃ, RUCH, DYNAMIKA.

VIII  Międzygminny Konkurs Fotograficzny  pt.: SZUKAJ   WIATRU   W   POLU…
Wydarzenie zakończyło się !

Data wydarzenia:
od 2016-04-01
do 2016-06-01
Miejsce:
Gminna Biblioteka Publiczna filia w Cieklinie
Zobacz na mapie ⇒
Wstęp:
Brak informacji.


Regulamin konkursu :

1. Konkurs organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębowcu i Filię w Cieklinie.
2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski.
3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań młodzieży oraz odkrywanie młodych talentów, a także zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody. Aparat sprawia, że możemy zobaczyć świat w innej perspektywie.
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 10 do 18 lat.
5. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia, które zatrzymuje ruch w kadrze. Istotą pracy zatem będzie ukazanie ruchu w jakiejś przestrzeni, np. powietrznej, leśnej, rzecznej, wśród pól czy łąk. Może to być ptak w locie, zwierzę w biegu, kołyszące się gałęzie drzew lub łodygi kwiatów. Inicjatywa należy do fotografującego. Ważne jest, by uchwycić poruszający się obiekt w jakiejś przestrzeni.Zachęcamy do eksperymentów z aparatem i dzielenia się rezultatami swojej pracy.
6. Uczestnik konkursu składa kolorowe lub czarno-białe fotografie o wymiarach 13 x 18 cm.
7. Każdy może złożyć od 1 do 3 zdjęć - jednego lub kilku obiektów. Koniecznie należy dołączyć zdjęcia zapisane na płytce CD lub DVD.
8. Płytkę oraz każde zdjęcie należy podpisać na odwrocie, podając: imię i nazwisko autora, wiek, klasę i nazwę szkoły, do której uczęszcza, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail, imię i nazwisko opiekuna – jeśli jest, tytuł zdjęcia i opis – co przedstawia.
9. Prace można składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu lub Filii w Cieklinie w terminie do 20.05.2016r⋅
10. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone fotografie nie były uprzednio zgłaszane ani nagradzane w innych konkursach.
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych prac w polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie i publikacji w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych mediach w ramach różnych działań reklamowych związanych z tym Konkursem lub biblioteką.
12. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla realizacji i celu wyżej opisanego. Zgoda obejmuje następującą treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych na potrzeby niezbędne dla realizacji Konkursu i promocji biblioteki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.”
13. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
14. Rozstrzygnięcie nastąpi po 05.06.2016 r.
15. Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i pokonkursowa wystawa zdjęć odbędzie się w sali wystawowej Muzeum Narciarstwa w Cieklinie.
16. Wszystkie informacje o konkursie będą dostępne na stronach internetowych: Urzędu Gminy w Dębowcu – www.debowiec.pl oraz Cieklina – www.cieklin-ski.pl a także u organizatorów.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.
18. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z akceptacją powyższego regulaminu.

#Gminna Biblioteka Publiczna filia w Cieklinie #

fb


STATSTYKA:

Jesteś naszym 11245116 gościem.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację politykę prywatności.


POGODA TERAZ
Temperatura: 4 °C Prędkość wiatru: 6.9 km/h Kierunek wiatru: 348 °
Ciśnienie: 981 hPa Wilgotność powietrza: 99.9 %
Źródło: TECH - Michał Czechowicz
Poznaj nas RegulaminNeswetter Kopiuj adres © 2011 - 2014 Wiesław Czechowicz - Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione!.