Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022


Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego

Wiadomosci Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022


 Dział: wiadomosci Dodano: 2023-02-25 23:14 -+


W sobotę 18 lutego 2023 r. o godzinie 18:30 w remizie OSP w Cieklinie, jak co roku odbyło się spotkanie sprawozdawcze z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieklinie za rok 2022.

Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022

Ubiegły rok dla cieklińskich strażaków zakończył się pozytywną informacją. Ich starania o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego doczekały się finału w postaci pozytywnej decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej RP z dnia 11 Listopada 2022 r. (Decyzja Nr IX/209/ KSRG).

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze ze szczególnym uwzględnieniem OSP, poprzez:
-   gaszenie pożarów,
-   likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze),
-   ratownictwo chemiczne i ekologiczne,
-   ratownictwo techniczne,
-   ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Z tytułu przynależności do KSRG strażacy nie dostają dodatkowego uposażenia czy ekwiwalentu, jednak daje to nieograniczone możliwości rozwoju jednostki. Już na etapie starań o włączenie OSP Cieklin do KSRG jednostka pozyskała nowy specjalistyczny sprzęt a nasi strażacy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia, które są na poziomie straży zawodowej (KPP , Ratownictwo techniczno - drogowe , LPR (lotnicze pogotowie ratunkowe) itp.

Od br. będzie więcej obowiązków, ale jest to prestiż dla jednostki i miejscowości. Mieszkańcy okolicy uzyskają szybszą, specjalistyczną pomoc w razie potrzeby. Dodatkowo jednostka rozwija się, ma nowy specjalistyczny sprzęt, możliwe że w przyszłości jednostki z KSRG zostaną doposażone w karetki - zaznaczył Naczelnik OSP w Cieklinie dh Rafał Czechowicz.

W zebraniu wzięli udział strażacy, osoby wspierające i zaproszeni goście: 
      Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOP ZOSP RP w Jaśle Krzysztof Wietecha
      Komendant Gminny  Witold Wątroba
      Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek
      Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej bryg. Wacław Pasterczyk
      ks. Kapelan Marek Marchut
      Prezes stowarzyszenia Kosynierów Krzysztof Staniszewski
      Prezes Chóru Męskiego Władysław Mlicki
      Radni Wsi Cieklin Z. Staniszewski i A. Piątkiewicz

Dla sprawnego przebiegu spotkania, standardowo wybrano Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przedstawiono program, który został poddany pod głosowanie.
Następnie swoje sprawozdania z działalności przedstawili:
      Naczelnik OSP Cieklin – dh Rafał Czechowicz
      Skarbnik OSP Cieklin – dh Arkadiusz Dybaś
      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Cieklin – dh Edward Czechowicz
Po dyskusji nad sprawozdaniami Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o udzielnie absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej za 2022 rok. Przewodniczący poddał wyżej wymieniony wniosek pod głosowanie. Absolutorium zostało udzielone Zarządowi jednogłośnie.


Galeria zdjęć (52)

Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022 Spotkanie sprawozdawcze OSP w Cieklinie za rok 2022

#OSP Cieklin #Sprawozdanie 2022 #KSRG #

fb

Komentarze:

Pokaż komentarze ∨

Brak komentarzy

Najnowsze Wiadomości Kultura Sport 

STATSTYKA:

Jesteś naszym 11676025 gościem.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację politykę prywatności.


POGODA TERAZ
Temperatura: 4 °C Prędkość wiatru: 6.9 km/h Kierunek wiatru: 348 °
Ciśnienie: 981 hPa Wilgotność powietrza: 99.9 %
Źródło: TECH - Michał Czechowicz
Poznaj nas RegulaminNeswetter Kopiuj adres © 2011 - 2014 Wiesław Czechowicz - Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione!.