Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego

Z regionu Fotorelacja z wernisażu rzeźby Zofii Kubickiej


 Dział: przeglad_mediow Dodano: 2024-02-24 10:53 -+


Zapraszamy serdecznie do obejrzenia fotorelacji z wernisażu rzeźby autorstwa ZOFII KUBICKIEJ, który odbył się w czwartek 22 lutego 2024 r. w oficynie dworskiej przy Kasztelu w Szymbarku.

Fotorelacja z wernisażu rzeźby Zofii Kubickiej


Zofia Kubicka jest performerką, autorką projektów edukacyjnych, współtworzącą Fundację Otwarta Pracownia Twórcza, jednak przede wszystkim rzeźbiarką, w której twórczości odnajdujemy nie tylko tę wrażliwość, ale także niezwykłe pokłady subtelności, a nawet liryki. Autorka urodziła się w połowie lat 60-tych w Gołdapii we wschodniej Polsce. W 1994 ukończyła studia w pracowni rzeźby prof. Jana Kucza na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy zarówno małe formy rzeźbiarskie, jak i rzeźby ogrodowe ( te znajdują się m. in. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Lesznie). Jej prace znajdują się przeważnie w prywatnych kolekcjach rozsianych po całym świecie (Polska, Hiszpania, USA, Włochy, Anglia). Tło kulturowe artystki to zbiór wielu kultur z których czerpie artefakty i których mistykę można dostrzec we wszystkim, co tworzy. Rzeźbiarkę głęboko inspiruje bogata znaczeniowo kultura Słowiańska oraz jej nieoczywista relacja między człowiekiem a naturą. Zofia Kubicka często sięga po mocno feminizowane tematy, takie jak macierzyństwo, intymność. Ma rzadką zdolność uchwycenia archetypów kobiecości poprzez pryzmat codzienności. Zdarza się, iż widz, w stworzonych przez artystkę, życiowo nieidealnych formach kobiecego ciała, odnajduje siebie. Dowodzi to niezwykłego talentu autorki. Oglądając jej dzieła, nie sposób przeoczyć pewnych “wibracji” między dziełem a przestrzenią, w której się znajduje. Miękkość i delikatność artystycznego języka artystki, tworzenia struktur rzeźbiarskich, jest naznaczona osobistymi doświadczeniami. Nie tworzy realistycznych dzieł, ale iluzję. Widz ma wrażenie kontaktu z energią egzystencji. W swoich pracach odkrywa rzeczywistość subtelnych wyobrażeń na podstawie oszczędnej gestykulacji przedstawionych postaci i rzeźbiarskich sytuacji. Rzadko nadaje twarzom stworzonych postaci wyraz, który pokazuje emocje, są nacechowane koncentracją lub obojętnością; rzeźbiarka używa gestu, ruchu pełnego mistycznej wrażliwości, aby wyrazić emocje. Warto także wspomnieć o procesie twórczym autorki: nic w swoich dziełach nie pozostawia przypadkowi - nawet zgoła niedopracowane szczegóły pełnią ważną funkcję w przekazie jaki chce uzyskać. Gdy już muzy pobłogosławią rzeźbiarkę wizją pracy z właściwym ludziom wybitnym zapałem, poświęca się kreowaniu formy, niekiedy przerywając pracę aby nie zaburzyć jej nadmiarem myśli. Zofia Kubicka wyraża swoją wrażliwość przy pomocy wielu materiałów, jej ulubionym jest jednak brąz; ze względu zarówno na trwałość jak i na swego rodzaju nieuchwytne ciepło jakim emanuje.

Zofia Kubicka is a performer, author of educational projects, co-founder of the Otwarta Pracownia Twórcza Foundation, but above all a sculptor, in whose work we find not only this sensitivity, but also extraordinary amounts of subtlety and even poetry. The author was born in Gołdap (East Poland) in the mid-1960s. In 1994 she completed her studies in the sculpture studio of Prof. Jan Kucz at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She creates both small sculptural forms and garden sculptures (these can be found in the castle and park complex in Leszno). Her works are mostly in private collections all over the world (Poland, Spain, USA, Italy, England). The artist’s cultural background is a collection of many cultures from which she draws artifacts and whose mysticism can be seen in everything she creates. The sculptor is deeply inspired by the Slavic culture and its not self-evident relationship between man and nature. Zofia Kubicka often takes up strongly feminized themes such as motherhood and intimacy. She has the rare ability to grasp the archetypes of the feminine through the prism of the everyday. It happens that the viewers find themselves in the vitally unideal forms of the female body created by the artist. This proves the exceptional talent of the author. When looking at her works, it is impossible to overlook certain “vibrations” between the work and the space in which she is located. The softness and delicacy of the artist’s artistic language, the creation of sculptural structures, is marked by personal experiences. She does not create realistic works, but an illusion. The viewer feels connected to the energy of existence. In her works, she discovers the reality of subtle ideas through the economical gestures of the depicted figures and sculptural situations. Rarely does she give the faces of the created figures an expression that shows emotions other than concentration or indifference; The sculptor uses a gesture, a movement full of mystical sensitivity, to express emotions. It is also worth mentioning the author’s creative process: nothing in her works is random – even completely undeveloped details play an important role in the message she wants to reach. After the Muses have blessed the sculptor with the vision, she devotes herself to the creation of forms. Zofia Kubicka expresses her sensitivity with many materials, but her favorite is bronze; both because of its durability and because of the kind of elusive warmth it emits.

Fotorelacja - Barbara Zasowska


Galeria zdjęć (11) fot. Barbara Zasowska

Fotorelacja z wernisażu rzeźby Zofii Kubickiej Fotorelacja z wernisażu rzeźby Zofii Kubickiej Fotorelacja z wernisażu rzeźby Zofii Kubickiej Fotorelacja z wernisażu rzeźby Zofii Kubickiej Fotorelacja z wernisażu rzeźby Zofii Kubickiej Fotorelacja z wernisażu rzeźby Zofii Kubickiej Fotorelacja z wernisażu rzeźby Zofii Kubickiej Fotorelacja z wernisażu rzeźby Zofii Kubickiej Fotorelacja z wernisażu rzeźby Zofii Kubickiej Fotorelacja z wernisażu rzeźby Zofii Kubickiej Fotorelacja z wernisażu rzeźby Zofii Kubickiej

TAGI: Zofia Kubicka Rzeźba Kasztel w Szymbarku,

fb

Komentarze:

Pokaż komentarze ∨

Brak komentarzy

Najnowsze Wiadomości Kultura Sport 

STATSTYKA:

Jesteś naszym 10862730 gościem.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację politykę prywatności.


POGODA TERAZ
Temperatura: 5 °C Prędkość wiatru: 0 km/h Kierunek wiatru: 158 °
Ciśnienie: 967 hPa Wilgotność powietrza: 99.9 %
Źródło: TECH - Michał Czechowicz
Poznaj nas RegulaminNeswetter Kopiuj adres © 2011 - 2014 Wiesław Czechowicz - Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione!.
:)
×
  Szanowny Użytkowniku,
używamy ciasteczek, aby zwiększyć Twoją wygodę korzystania ze strony. Poprzez klikanie w dowolny odnośnik na tej stronie zezwalasz nam na używanie ciasteczek. Zobacz naszą politykę prywatności ⇒ ZGADZAM SIĘ - PRZEJDZ DO SERWISU ⇒    NIE ZGADZAM SIĘ