Chwała Bohaterom!


Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego

Ciekawostki Chwała Bohaterom!


Źródło: powiat.jaslo.pl  Dział: przeglad_mediow Dodano: 2017-02-27 17:34 -+


Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Starostwo Powiatowe w Jaśle udostępniło wykaz działaczy organizacji antykomunistycznych i żołnierzy zbrojnych oddziałów, którzy w latach 1945-1956 prowadzili na terenie miasta i powiatu jasielskiego walkę o wolną Polskę.

Chwała Bohaterom!

Ich działalność była skierowana przeciwko okupantowi sowieckiemu i polskim instytucjom komunistycznym – zdrajcom narodu polskiego.

Uczestników kolejnego zrywu niepodległościowego spotkały ogromne represje. W powiecie jasielskim aresztowano z przyczyn politycznych kilkaset osób. Umieszczony poniżej wykaz zawiera 60 osób, wybranych spośród tych, które w 1945 r. podjęły aktywną walkę ze zniewoleniem naszej Ojczyzny.

Dane osoboweDziałalność konspiracyjna i polityczna w latach 1939–1956Represje władz komunistycznychUwagi
Działacze Stronnictwa Narodowego, żołnierze Narodowej Organizacji Wojskowej - Armii Krajowej i oddziałów antykomunistycznych po 1945 r.
Ks. Florian Zając Ur. 17 XII 1906 r. w Kruhelu Małym. W latach 1939-1948 proboszcz parafii w Bączalu DolnymPrzywódca duchowy działaczy niepodległościowych i żołnierzy związanych z SN i NOW w powiecie jasielskim. Członek powiatowego sztabu NOW.Aresztowany 21 VI 1948 r. Po brutalnym śledztwie w PUBP został umieszczony w więzieniu w Sanoku. Wyrokiem WSR w Rzeszowie na sesji wyjazdowej w Sanoku skazany na 10 lat więzieniaPrzebywał w więzieniach we Wronkach i Rawiczu. Ciężko chory, objęty ustawą amnestyjną został zwolniony z więzienia 23 X 1953 r.
Adolf Kosiek „Józef” Ur. 20 III 1913 r. w Czarnym DunajcuAbsolwent gimnazjum w Jaśle i Wydziału Prawa UJ. Prezes Zarządu Powiatowego SN. Członek sztabu NOW w powiecie jasielskim. Delegat powiatowy w Jaśle Delegatury Rządu na KrajAresztowany 16 VIII 1946 r. w Krakowie. 27 IX 1946 r. wyrokiem WSR w Krakowie skazany na 3 lata więzienia. Po amnestii wyszedł na wolność 16 II 1947 r.W 1960 r. ponownie zamieszkał w Jaśle. Był nauczycielem w Liceum Ekonomicznym
Władysław Szewczyk „Sielski” Ur. 10 VI 1919 r. w Jaśle, ppor. AK.Komendant powiatowy NOW (wrzesień 1944-sierpień 1945), zastępca komendanta Obwodu AK Jasło (1943-1944), współpracował z Zrzeszeniem „WiN” na Górnym ŚląskuAresztowany 12 VIII 1951r. w Bytomiu. W 1952 r. skazany przez WSR na 5 lat i 6 miesięcy więzieniaPrzebywał w więzieniu w Rzeszowie i OPW w Chorzowie.  Zwolniony z więzienia 14 VI 1954 r Pod koniec życia mieszkał w Niemczech
Roman Myśliwiec „Wrzos” Ur. 21 IV 1924 r. w Jaśle.Żołnierz NOW – AK i Oddziału Partyzanckiego OP-11, dowódca oddziału dywersyjnego NOW w pow. jasielskim (wrzesień 1944-marzec 1945), dowódca oddziału antykomunistycznego w pow. jasielskim (marzec-październik 1945). 17 X 1945 r. Ujawnił się z oddziałem w PUBP w JaśleAresztowany w marcu 1945 r. Zbiegł z aresztu MO i PUBP w Jaśle. Ponownie aresztowany 2 IX 1947 r. Przeszedł śledztwo w PUBP w Gdyni i w WUBP w Rzeszowie  Uciekł z aresztu 19 III 1947 r.Po nielegalnym przekroczeniu granicy dotarł do Francji. Służył w PKW. Powrócił do Polski w 1956 r.
Stanisław Budziak „Wiktor” Ur. 26 X 1917 r. w TrzcinicyZastępca komendanta powiatowego NOW, wiceprezes nielegalnego Powiatowego Zarządu SN, opiekun MWP, żołnierz oddziału Romana MyśliwcaAresztowany 28 XI 1946 r. Skazany 28 XI 1947 r. przez WSR na 12 lat więzieniaPrzebywał w więzieniach w Rzeszowie, Wronkach, Potulicach i Bielawach. Po uwzględnieniu amnestii zwolniony z więzienia 29 I 1954 r. Wyjechał do Kanady
Kazimierz Budziak „Cis” Ur. 13 XII1922 r. w TrzcinicyŻołnierz NOW – AK, żołnierz oddziału R. MyśliwcaAresztowany 17 X 1950 r. Po śledztwie w PUBP w Jaśle przewieziony do więzienia na zamku w Rzeszowie. W kwietniu 1951 r. skazany przez WSR na 8 lat więzieniaZ Rzeszowa skierowany do więzienia w Sieradzu.  Zwolniony 15 IV 1954 r. Wyjechał do Kanady
Roman Myśliwiec „Bogdan”,  s. Juliana Ur. 2 XI 1922 r. w JaśleŻołnierz NOW – AK i Oddziału Partyzanckiego OP-11, żołnierz oddziału R. MyśliwcaAresztowany przez MO w maju 1945 r., uciekł z aresztu. Aresztowany w 1947 r. zbiegł z aresztu WUBP w Rzeszowie. Aresztowany po raz trzeci 12 XI 1949 r. Wyrokiem WSR skazany z 6 X 1950 r. na 11 lat więzienia19 VI 1954 r. NSW złagodził wyrok do 4 lat i 8 miesięcy. Więzienie w Barczewie opuścił 26 VIII 1954 r. Po odzyskaniu wolności zamieszkał w powiecie Nowy Tomyśl
Władysław Igielski „Grot”,  Ur. 20 VI 1920 r. w JaśleŻołnierz NOW – AK i Oddziału Partyzanckiego OP-11, żołnierz oddziału R. MyśliwcaAresztowany 9 XII 1950 r. Po śledztwie w PUBP w Jaśle przewieziony do więzienia na zamku w Rzeszowie. Skazany przez WSR 16 IV 1951 r. na 15 lat więzienia6 IV 1954 r. NSW uchylił wyrok WSR i nakazał zwolnienie więźnia
Tadeusz Rzepa „Wiesław” Ur. 23 XII 1923 r. w TrzcinicyŻołnierz NOW – AK, Oddziału Partyzanckiego OP-11 i Zgrupowania Partyzanckiego OP-23, żołnierz oddziału R. MyśliwcaAresztowany 6 IX 1950 r. Po śledztwie w PUBP w Jaśle przewieziony do więzienia na zamku w Rzeszowie. Skazany przez WSR 16 IV 1951 r. na 13 lat więzieniaWyrok odbywał w więzieniach we Wronkach i Sieradzu. W wyniku wniesionej rewizji NSW 6 IV 1954 r. uchylił wyrok
WSR w Rzeszowie, co umożliwiło T. Rzepie wyjście na wolność
Władysław Rosół „Moryc”  Ur. w Jareniówce, absolwent gimnazjum i liceum w JaśleŻołnierz NOW – AK. Odbył staż partyzancki w OP-11. Żołnierz oddziału R. MyśliwcaZastrzelony wiosną1945 r. przez komendanta Posterunku MO w Niegłowicach 
Jan Sychta „Spokojny” Ur. 11 V 1922 r. w Jareniówce.Żołnierz NOW – AK, Oddziału Partyzanckiego OP-11 i Zgrupowania Partyzanckiego OP-23, żołnierz oddziału R. MyśliwcaAresztowany 30 III 1945 r. Przebywał w areszcie do 5 VIII 1945 r. 
Marian Myśliwiec „Leszczyc” Ur. 10 V 1925 r. w JaśleŻołnierz NOW – AK i oddziału R. MyśliwcaAresztowany 6 XII 1946 r. przez funkcjonariuszy WUBP we Wrocławiu i przekazany do PUBP w Rzeszowie. Skazany przez WSR na 15 lat więzieniaPo zastosowaniu ustawy amnestyjnej zwolniony z więzienia w październiku 1948 r.
Bronisław Szurlej Ur. 2 VI 1920 r. w Gądkach.Żołnierz oddziału R. MyśliwcaAresztowany 28 XI 1946 r. Wyrokiem WSR z 2 IX 1947 r. skazany na 10 lat więzienia 
Józef Liszka Ur. 1 XI 1924 r. w GądkachDziałacz SN i żołnierz oddziału R. MyśliwcaAresztowany 28 XI 1946 r. Wyrokiem WSR z 2 IX 1947 r. skazany na 8 lat więzienia za przynależność do SN i posiadanie broniWyrok odbywał w Potulicach i OPW w Piechcinie
Józef Szymkowicz Ur. 5 II 1922 r. w Kobylu, zam. w JaśleŻołnierz oddziału R. Myśliwca    
Edward Brach „Kanarek” Ur. w Osobnicy.Żołnierz oddziału R. Myśliwca    
Franciszek Ramut „Orlicz” Ur. 21 VI 1925 r. w ŻółkowieŻołnierz NOW – AK i oddziału R. MyśliwcaDo 1947 r. ukrywał się przed organami bezpieczeństwa. W tym roku ujawnił się w PUBP w JaśleOd 1965 r. zamieszkiwał w USA
Kazimierz Myśliwiec „Szary” Ur. w 1921 r. w JaśleŻołnierz NOW – AK i oddziału R. MyśliwcaPrzebywał w areszcie PUBP w Jaśle przez 3 miesiące 
Stefan Pilawski Ur. 15 V 1916 r. w KaczorowychŻołnierz oddziału R. MyśliwcaAresztowany 5 II 1947 r. Wyrokiem WSR z 2 IX 1947 r. skazany na 10 lat więzienia 
Karol Żabiński „Edward” Ur. 7 I 1922 r. w Bączalu GórnymDowódca plutonu NOW-AK w czasie okupacji i oddziału antykomunistycznego w 1945 r.W 1947 r. ujawnił się w PUBP z działalności w AK. Aresztowany w czerwcu 1948 r. Po śledztwie w PUBP został umieszczony w więzieniu w Sanoku. Wyrokiem WSR na sesji wyjazdowej w Sanoku 21 IX 1948 r. został skazany na 6 lat więzienia. 6 X 1948 r. zbiegł ze szpitala .Od 1948 r. mieszkał w Czersku pod zmienionym nazwiskiem. Ponownie został aresztowany w 1961 r. Ostatecznie SN uchylił wyrok z 1948 r. choremu na gruźlicę K. Żabińskiemu. Zmarł w wieku 40 lat
Stanisław Żabiński Ur. 3 XI 1919 r. w Bączalu GórnymŻołnierz plutonu NOW-AK. Współpracował z oddziałem K. Żabińskiego. W 1947 r. w okresie obowiązywania ustawy amnestyjnej ujawnił swoją działalność przed komisja w PUBP Aresztowany 15 II 1945 r. Przez kilka tygodni przebywał w śledztwie w PUBP. Aresztowany 25 VI 1948 r. przez funkcjonariuszy UB we Wrocławiu i przekazany do PUBP. Zwolniony 27 VII 1948 r. na podstawie ustawy amnestyjnej. 
Kazimierz Grzywacz Ur. 10 VI 1927 r. w Bączalu GórnymŻołnierz plutonu NOW-AK i oddziału K. Żabińskiego. Od maja 1945 r. przechowywał broń oddziału W marcu 1945 r. był aresztowany pod zarzutem przechowywania broni AK i zwolniony po tygodniu. Rok później ponownie aresztowany. Po trzech tygodniach śledztwa i wymuszeniu na nim  podpisania współpracy z UB został zwolniony. Jako tajny informator nie wypełniał zadań zleconych przez UB. Podjął służbę w Marynarce Wojennej. 11 IX 1948 r. został aresztowany przez Informację Wojskową w Gdyni. Przeszedł kolejne śledztwa w MBP, WUBP i PUBP. 21 IX 1948 r. WSR skazał go na 12 lat lat więzieniaKarę odbywał w więzieniach we Wronkach, Potulicach, Bielawach i Kopalni Węgla  Klimontów. 6 VII 1952 r. zwolniony z więzienia
Stanisław Cichoń Ur. 7 VIII 1921 r. w Bączalu GórnymŻołnierz plutonu NOW-AK. Współpracował z oddziałem K. ŻabińskiegoNie był aresztowany, ponieważ zbiegł z terenu powiatu jasielskiego 
Bronisław Cichoń Ur. 10 X 1926 r. w Bączalu GórnymŻołnierz plutonu NOW-AK i oddziału K. ŻabińskiegoNie był sądzony, ponieważ ukrył się na ziemiach zachodnich 
Albin Filus Ur. 23 IX 1925 w Jabłonicy PolskiejŻołnierz NOW-AK. Współpracował z oddziałem K. ŻabińskiegoAresztowany 10 VIII 1946 r. i po brutalnym kilkutygodniowym śledztwie został zmuszony do podpisania współpracy z UB. Po wyjściu na wolność nie podjął kontaktów z UB. Ponownie aresztowany 5 VIII 1948 r. i poddany bezwzględnemu śledztwu. 5 IX 1948 r. zwolniony z aresztu. 
Władysław Grzywacz Ur. 9 II 1919 r. w Lipnicy DolnejŻołnierz AK i oddziału K. ŻabińskiegoAresztowany w czerwcu 1945 r. i zmuszony do podpisania współpracy z UB. Po kilku miesiącach zerwał kontakty z UB. Ponownie aresztowany 5 VIII 1947 r. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej został zwolniony z aresztu 31 VIII 1948 r. 
Czesław Cichoń Ur. 9 VIII 1927 r. w Bączalu GórnymŻołnierz NOW-AK, działacz ZMW „Wici” i żołnierz oddziału K. ŻabińskiegoFunkcjonariusze PUPB wielokrotnie próbowali go zatrzymać. Był postrzelony przez jednego z nich. Do 1955 r. ukrywał się przed organami bezpieczeństwa. Po aresztowaniu został zwolniony na podstawie ustawy amnestyjnej 
Bronisław Smaś Ur. 24 III 1922 r. w Bączalu GórnymŻołnierz plutonu NOW-AK w Skołyszynie. Współpracował z oddziałem K. ŻabińskiegoAresztowany 28 VI 1948 r. Po śledztwie w Jaśle został umieszczony w więzieniu w Sanoku. WSR na sesji wyjazdowej w Sanoku 21 IX 1948 r. uniewinnił go po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej 
Stanisław Opiela Ur. 18 IX 1923 r. w SkołyszynieŻołnierz plutonu NOW-AK w Skołyszynie i oddziału K. ŻabińskiegoAresztowany 21 V 1948 r. Po śledztwie w Jaśle został umieszczony w więzieniu w Sanoku. WSR na sesji wyjazdowej w Sanoku 21 IX 1948 r. skazał go na 7 lat więzieniaWyszedł na wolność 17 III 1954 r.
Jan Skrzyszowski Ur. 16 VIII 1920 r. w Bączalu GórnymŻołnierz plutonu NOW-AK w Skołyszynie i oddziału K. ŻabińskiegoAresztowany 28 VI 1948 r.  Po śledztwie w Jaśle został umieszczony w więzieniu w Sanoku. WSR na sesji wyjazdowej w Sanoku 21 IX 1948 r. skazał go na 5 lat więzieniaZmarł 2 III 1950 r. w więzieniu we Wronkach na zapalenie opon mózgowych
Józef Pięta Ur. w BączaluŻołnierz plutonu NOW-AK i oddziału K. Żabińskiego. W lipcu 1945 r. przeszedł do oddziału R. MyśliwcaZostał zastrzelony przez funkcjonariusza MO w lecie 1945 r. 
Działacze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
Józef Modrzejewski ,,Lis” Ur. 14 II 1909 r. w KużnicachKomendant Obwodu AK Jasło, inspektor Rejonu AK Jasło, inspektor Organizacji NIE i DSZ. Pierwszy kierownik Rejonu WiN Krosno ,,Południe” (do wiosny 1946 r.) Działacz Okręgu WiN Rzeszów, Kierownik WiN m. Kraków (czerwiec – październik 1946)W 1946 r. zbiegł za granicęMieszkał z rodziną w USA
Eugeniusz Kiszczuk ,,Jaskólski” Ur. 24.XII 1903 r. w JaśleDowódca Placówki AK Jasło. Pierwszy kierownik Rady WiN Jasło (grudzień 1945 – lato 1946) Zagrożony aresztowaniem opuścił teren powiatu
Adam Droździewicz ,,Żbik”, ppor. AK Ur. 24 XII 1903 r. w JaśleDrugi kierownik Rady WiN Jasło od lata 1946 do lata 1947 r. Zagrożony aresztowaniem zbiegł z terenu powiatu jasielskiego
Ks. Bolesław Nowakowski ,,Wit”, franciszkanin
Ur. 16 VIII 1912 r.
Organizator kwater, skrzynki kontaktowej, kolportażu i pomocy społecznej w Radzie WiN JasłoAresztowany 13 IX 1947 r.
Przeszedł śledztwo w WUBP. WSR 9 III 1948 r., po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej postanowił o zwolnieniu go z więzienia
 
Paweł Giebułtowski ,,Skiba”
Ur. 16 V 1912 r. w Sobniowie
Łącznik szefa kolportażu i szef propagandy Rejonu WiN KrosnoAresztowany 23 V 1947 r. 9 III 1948 r. skazany przez WSR na 10 lat więzieniaZwolniony z więzienia w lutym 1955 r.
Katarzyna Pec- Garbarz
Ur. 25 VII 1925 r. w Trzcinicy
W WiN od 1946 r.  Prowadziła skrzynkę pocztową Rejonu WiN KrosnoAresztowana 20 VIII 1947 r. przez funkcjonariuszy WUBP. Podczas śledztwa przebywała w więzieniu na zamku w Rzeszowie. 9 III 1947 r. WSR skazał ją na 7 lat więzieniaNSW zmniejszył wyrok do 3 lat i 6 miesięcy. Przebywała w więzieniu w Fordonie do 26 II 1951 r.
Czesław Zegarowski
Ur. 15 IV 1923 r. w Sobniowie
Od czerwca 1946 r.  do maja 1947 r. prowadził kolportaż i był łącznikiem Rejonu WiN Krosno. Odpowiadał za przekaz korespondencji do Rady WiN GorliceAresztowany 23 V 1947 r. Skazany przez WSR 9 III 1948 r. na 5 lat więzienia. Sąd po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej postanowił o zwolnieniu go z więzienia 
Roman Piątkiewicz
Ur. 16 V 1917 r. w Jaśle
Żołnierz AK. Działacz WiNW czerwcu 1946 r. aresztowany i poddany śledztwu w WUBP. Przebywał w więzieniu na zamku w Rzeszowie do 6 XII 1946 r. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej zwolniony z więzienia 
Zbigniew Paczosa , lekarz dentysta
Ur. 14 V 1909 r. we Lwowie
Działacz Rady WiN Jasło. Odpowiadał za wyposażenie w leki i opiekę lekarską działaczy WiN i ich rodzin  
Edward Bożek „Maria”Żołnierz AK. Od końca 1945 r. do stycznia 1947 r. należał do WiN. Był kierownikiem wywiadu w Radzie WiN Jasło12 VII 1950 r. Wyrokiem WSR skazany na 15 lat więzieniaNa podstawie ustawy amnestyjnej WSG w Krakowie 9 V 1956 r. złagodził wyrok do 10 lat
Władysław Dąbek ,,Wanda”
Ur. 8 I 1911 r. w Bierówce
Dowódca Placówki AK Tarnowiec. Działacz WiN w Okręgu Rzeszów i kierownik Rady WiN Sanok Nie był aresztowany ponieważ zbiegł za granicę
Eugeniusz Niziołek
Ur. 29 XII 1922 r. w Ołpinach
Żołnierz AK. Od 1946 r. działacz WiN w gminie Szerzyny. W uzgodnieniu z kierownikiem Koła WiN, jego wujkiem W. Stanula przechowywał archiwum organizacjiAresztowany 13 XII 1947 r. Skazany przez WSR na 8 lat więzienia.  Przebywał w więzieniach we Wronkach i Potulicach. Zwolniony warunkowo 1 X 1953 r.
Witold Wójcik
Ur. 1 I 1915 r. w Szebniach
Żołnierz AK w Placówce Tarnowiec. Działacz Rady WiN JasłoSkazany przez WSR na 2 lata więzienia. 
Działacze Młodzieży Wielkiej Polski i innych organizacji antykomunistycznych
Franciszek Gorgosz
Ur. 24 XI 1927 r. w Trzcinicy
Żołnierz plutonu NOW-AK w Trzcinicy. Działacz MWP w Jaśle. Uczeń IV klasy gimnazjumAresztowany 28 XI 1946 r. przez funkcjonariuszy WUBP. Przebywał w więzieniu na Zamku w Rzeszowie. WSR 2 IX 1947 r. skazał go na 5 lat więzienia. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd zwolnił go z więzienia.Absolwent Oficerskiej Szkoły Piechoty w stopniu podporucznika. W 1953 r. został zwolniony z wojska i zdegradowany.
Ludwik Ochwat
Ur. 23 VIII 1923 r. w Sobniowie
Żołnierz AK. Po wojnie uczeń LO i działacz MWPAresztowany 4 VII lipca 1947 r. WSR 9 IX 1947 r. skazał go na 3 lata więzienia. Na podstawie ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia 
Ludwik Gowin
Ur. 30 marca 1928 r. w Jaśle
Po wojnie uczeń LO w Jaśle. Związany z akcją wysadzenia pomnika żołnierzy Armii Czerwonej w JaśleAresztowany 2 II 1947 r. i umieszczony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. Po 7 miesiącach śledztwa zwolniony z aresztu. 
Jerzy Patroś
Ur. 5 VI 1927 r. w Zamościu, od 1940 r. zamieszkały w Jaśle
Żołnierz plutonu NOW-AK Sobniów – Żółków. Działacz MWP w 1946 r.Aresztowany w lipcu 1947 r. Przeszedł śledztwo w Jaśle i Rzeszowie. WSR 30 IX 1947 r. skazał go na 2 lata więzienia. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia. 
Marian Skrzypek
Ur. 24 II 1927 r. w Jaśle
Kierownik sekcji MWP w JaśleAresztowany w lipcu 1947 r. Po śledztwie w areszcie PUBP umieszczony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. WSR 30 IX 1947 r. skazał go na 5 lat więzienia. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia 
Stanisław Skrzypek
Ur. 24 II 1927 r. w Jaśle
Od czerwca 1946 r. działacz MWP w JaśleAresztowany w lipcu 1947 r. Po śledztwie w areszcie PUBP umieszczony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. WSR 30 IX 1947 r. skazał go na 3 lata więzienia. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia. 
Mieczysław Szetela
Ur. 22 III 1928 r. w Dobrzechowie
Absolwent LO w Jaśle i działacz MWPAresztowany 5 II 1947 r. Został poddany brutalnemu śledztwu w areszcie WUBP, następnie umieszczony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. WSR 2 IX 1947 r. skazał go na 5 lat więzienia. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia  
Tadeusz Wiśniewski
Ur. 1 IX 1927 r. w Żółkowie
Uczeń I klasy LO i działacz MWP w JaśleAresztowany 4 VII 1947 r. Po śledztwie w areszcie PUBP został umieszczony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. WSR 30 IX 1947 r. skazał go na 2 lata więzienia. Na mocy ustawy amnestyjnej został zwolniony z odbywania kary 
Władysław Szwaja
Ur. 3 III 1928 r. w Złoczowie
Uczeń jasielskiego gimnazjum i działacz MWP w JaśleAresztowany 5 II 1947 r. i umieszczony w areszcie WUBP. WSR z powodu braku dowodów winy uniewinnił go od zarzucanych mu czynów 
Zygmunt Waśko Ur. 22 IV 1928 r. w JaśleWspółpracownik AK. Od marca 1946 r. działacz MWPAresztowany 26 XII 1946 r. Po śledztwie w PUBP 17 I 1947 r. został przekazany na dalsze śledztwo do WUBP. Po zastosowaniu ustawy amnestyjnej został zwolniony z aresztu 3 IV 1947 r. 
Stanisław Gleń Ur. 11 III 1928 r. w JaśleDziałacz młodzieżowej organizacji antykomunistycznej. W latach 1945-1946 trzykrotnie przeprowadzał akcje wysadzenia pomnika Armii Czerwonej w JaśleAresztowany 24 V 1946 r. Po brutalnym śledztwie wysłany do WUBP. Wyrokiem WSR skazany na 5 lat więzienia. Po zastosowaniu ustawy amnestyjnej został zwolniony z więzienia 
Bronisław Pięta
Ur. 1 I 1927 r. w Sobniowie
Uczeń LO w Jedliczu. Działacz SN, kolporter prasy WiN w Rejonie KrosnoAresztowany w maju 1947 r. w czasie egzaminu maturalnego w Jedliczu. Zbiegł z aresztu 3 VII 1947 r. Ponownie aresztowany 7 X 1947 r. Skazany przez WSR na 5 lat więzienia.Przebywał w więzieniach w Przemyślu i Wronkach. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej został zwolniony z więzienia 30 I 1950 r.
Wojciech Najbar Aresztowany 2 IV 1949 r. za szerzenie propagandy wrogiej ustrojowi PRL i władzom PRL. Zmarł podczas śledztwa w areszcie PUBP 
Jan Siepietowski Ur. 24 XII 1922 r. w Lipnicy DolnejŻołnierz AK w Placówce Skołyszyn. Od 1945 r. sekretarz Zarządu Powiatowego PSLTrzykrotnie aresztowany przez PUBP w latach  1947-1948. Po aresztowaniu 16 III 1950 r. został skazany przez WSR na 7 lat więzieniaPrzebywał w więzieniach w Rawiczu, Strzelcach Opolskich i Potulicach. Wolność odzyskał 17 VII 1955 r.
Stanisław Wojdyła
Ur. w 1905 r. w Nawsiu Kołaczyckim
 Aresztowany 8 II 1952 r. za szerzenie wrogiej propagandy na temat ustroju i władz PRL (stosowanie tzw. szeptanej propagandy). 14 III 1952 r. WSR skazał go na 15 miesięcy więzienia 
Ks. Stanisław Kułak Ur. 6 IV 1905 w HumniskachW czasie okupacji był proboszczem  parafii w Gniewczynie Łańcuckiej. Wspierał AK. Przechował na terenie kościoła broń z rozwiązanego oddziału AK Jana TothaAresztowany 25 V 1949 r. W styczniu 1950 r. skazany przez WSR na 6 lat więzieniaZwolniony warunkowo z więzienia we Wronkach w październiku 1953 r. W 1958 r. został wikarym w Tarnowcu. Od 1959 r. do emerytury w 1982 r. był proboszczem parafii w Trzcinicy

 

Alfabetyczny wykaz skrótów występujących w powyższej tabeli:

AK – Armia Krajowa

DSZ – Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj

KP MO – Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej

MBP – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

MWP – Młodzież Wielkiej Polski

NIE – Organizacja ,,NIE” (Niepodległość)

NOW – Narodowa Organizacja Wojskowa

NSW – Najwyższy Sąd Wojskowy

OP – Oddział Partyzancki

OPW – Ośrodek Pracy Więźniów

PKW – Polskie Kompanie Wartownicze

PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe

PUBP – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

SN – Stronnictwo Narodowe

SW- Sąd Wojewódzki

UJ – Uniwersytet Jagielloński

WiN – Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość

WSG- Wojskowy Sąd Garnizonowy

WSR – Wojskowy Sąd Rejonowy

WUBP – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 


Galeria zdjęć (1)

Chwała Bohaterom!

#Żołnierze #Wyklęci #Bohater #Powiat #Jasło #Beskid Niski #

fb

Komentarze:

Pokaż komentarze ∨

Brak komentarzySTATSTYKA:

Jesteś naszym 11611903 gościem.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację politykę prywatności.


POGODA TERAZ
Temperatura: 4 °C Prędkość wiatru: 6.9 km/h Kierunek wiatru: 348 °
Ciśnienie: 981 hPa Wilgotność powietrza: 99.9 %
Źródło: TECH - Michał Czechowicz
Poznaj nas RegulaminNeswetter Kopiuj adres © 2011 - 2014 Wiesław Czechowicz - Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione!.