Poznaj_nas / Regulamin. Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego


Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego


Poznaj_nas  Regulamin  Polityka prywatności 

Regulamin

Portalu Cieklin – kolebką narciarstwa polskiego

§1 Postanowienia ogólne 1. Korzystając z Portalu „Cieklin – kolebką narciarstwa polskiego” (zwanego dalej Portalem) użytkownik potwierdza, że zapoznał się a także, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu. Użytkownicy Portalu którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Portalu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Portalu. 2. Użytkownikami Portalu mogą być osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej które zaakceptowały Regulamin i nie zostały wykluczone przez Administratora Portalu. 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa. 4. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Portalu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres czechowiczw@onet.pl . §2 Komentarze i artykuły Użytkowników 1. Komentarzem lub artykułem Użytkownika (zwanym dalej Komentarzem) jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika na Portalu w postaci tekstu lub obrazu. 2. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę komentarzy/artykułów. Odpowiedzialność za swoje komentarze/artykuły ponosi Użytkownik. 3. Komentarz nie może: a) zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, b) zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Portalu, między innymi wirusów i ataków SQL injection, c) zawierać reklamy oraz treści erotycznych i nieobyczajowych, d) zawierać uwag skierowanych do redakcji Portalu. W takiej sytuacji proszę je kierować pod adresem czechowiczw@onet.pl . 4. Właściciel portal zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania komentarzy w przypadku naruszenia powyższych punktów. 5. Właściciel portal zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika w tym adresu IP oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa. §3 Korzystanie z serwisu 1. Użytkownik nie może korzystać z Portalu w sposób powodujący przeciążanie łącza. 2. Użytkownik nie może korzystać z Portalu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową. 3. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Portalu bez pisemnej zgody Portalu. 4. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych na Portalu. 5. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych na Portalu. 6. Portal może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Portalu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń. §4 Konta Użytkowników: 1.Każdy Użytkownik może założyć konto na www.cieklin-ski.pl po wypełnieniu formularza rejestracyjnego ( http://www.cieklin-ski.pl/serwis/rejestracja ) zaakceptowaniu regulaminu i potwierdzeniu rejestracji konta. 2.Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów rejestracji i utrzymania konta. 3.Właściciel może w każdej chwili usunąć konto bez podania przyczyny. 4.Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych Użytkownika, braku dostępu do kont spowodowanych awarią czy innymi czynnikami. 5.W przypadku zaprzestania udostępniania darmowej usługi Konta Użytkowników użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez użytkownika mali o terminie zakończenia usługi 30 dni przed likwidacją usługi. 6.Użytkownik może usunąć konto informując właściciela o takiej decyzji wysyłając maila na adres czechowiczw@onet.pl 7.Użytkownik może kierować zapytania, proponować inne możliwości korzystania z konta na forum http://www.cieklin-ski.pl/wioska.html-wioska_temat-Pomoc 8.Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę postów publikowanych na forum. Odpowiedzialność za treść publikowaną na forum ponosi Użytkownik. 6. Portal może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Portalu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń. §5 Gwarancja 1. Właściciel Portalu dostarcza Portal w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań. 2. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. 3. Właściciel Portalu zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez Portal. 4. Właściciel Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej. §6 Prawa własności intelektualnej 1. Informujemy, że Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. 2. Użytkownicy Portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody serwisu. 3. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Portalu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem. 4. Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Portal gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów. §7 Czas obowiązywania Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej. 2. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu. 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Portalu.

STATSTYKA:

Jesteś naszym 11676035 gościem.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację politykę prywatności.


POGODA TERAZ
Temperatura: 4 °C Prędkość wiatru: 6.9 km/h Kierunek wiatru: 348 °
Ciśnienie: 981 hPa Wilgotność powietrza: 99.9 %
Źródło: TECH - Michał Czechowicz
stat4u
Poznaj nas RegulaminNeswetter Kopiuj adres © 2011 - 2014 Wiesław Czechowicz - Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione!.