Od kropli wody do głębi oceanu


Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego

Informacje Informacje  przydatne organizacje noclegi instytucje wydarzenia firmyOd kropli wody do głębi oceanu


Poleca:  Dział: wydarzenia Dodano: 2014-05-09 22:55 -+


Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu oraz Filia Biblioteczna w Cieklinie zapraszają do wzięcia udziału w VI międzygminnym Konkursie Fotograficznym pt. : „Od kropli wody do głębi oceanu”.

Od kropli wody do głębi oceanu

Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębowcu oraz Filię Biblioteczną w Cieklinie.
2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski.
3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań młodzieży, zwrócenie uwagi na piękno przyrody - szczególnie uwzględniając obecność i ważną rolę wody w środowisku.
Ponadto celem konkursu jest także rozwijanie wśród młodzieży postaw ekologicznych i umiejętności obserwacji otaczającej przyrody, jej dokumentowania i interpretowania.
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 9 do 18 lat.
5. Zadaniem uczestników konkursu jest sfotografowanie wody w jej różnych postaciach, ciekawych miejsc związanych z wodą oraz zjawisk zachodzących w zbiornikach wodnych.
6. Uczestnik konkursu składa kolorowe lub czarno-białe fotografie o wymiarach 13 x 18 cm.
7. Każdy uczestnik może złożyć od 1 do 3 zdjęć – jednego lub kilku obiektów, samoistnych lub tworzących spójny cykl..
Koniecznie należy dołączyć zdjęcia zapisane na płytce CD lub DVD.
8. Płytkę oraz każde zdjęcie należy podpisać na odwrocie podając: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, wiek, klasę i nazwę szkoły do której uczęszcza, adres zamieszkania, tel. kontaktowy lub e-mail, miejsce znajdowania się sfotografowanego obiektu, imię i nazwisko opiekuna.
9. Prace można składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu lub Filii w Cieklinie w terminie do 9.05.2014. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po 15.06.2014r.
10. Uczestnik oświadcza, że złożone fotografie nie były wcześniej zgłaszane i nagradzane w innych konkursach.
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania nadesłanych prac w polach eksploatacji:
druku w dowolnej liczbie i publikacji w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz innych mediach w ramach różnych działań reklamowych związanych z konkursem lub biblioteką.
12. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
dla realizacji i celu wyżej opisanego. Zgoda obejmuje następującą treść:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych na potrzeby niezbędne dla realizacji Konkursu i działań reklamowych związanych z konkursem lub biblioteką”


#Biblioteka #Dębowiec #Cieklin #Konkurs

fb


STATSTYKA:

Jesteś naszym 11245434 gościem.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację politykę prywatności.


POGODA TERAZ
Temperatura: 4 °C Prędkość wiatru: 6.9 km/h Kierunek wiatru: 348 °
Ciśnienie: 981 hPa Wilgotność powietrza: 99.9 %
Źródło: TECH - Michał Czechowicz
Poznaj nas RegulaminNeswetter Kopiuj adres © 2011 - 2014 Wiesław Czechowicz - Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione!.